Moneta: Mírně slabší provozní úroveň, zvýšení celoročního výhledu

2-minutové čtení
J&T specialistaMoneta reportovala za 1Q 2018 čistý zisk ve výši 1 173 mil. Kč, mírně pod našimi odhady. Samotná čísla jsou bez výraznějších překvapení a rozdíly u jednotlivých položek výsledovky jsou vůči očekávání relativně malé.

Úrokové výnosy klesly o 5 % r/r. Růst úvěrového portfolia nadále akceleruje, když objem úvěrů bez selhání vzrostl meziročně o 12,6 %. Čistá úroková marže však opět výrazně propadla na 3,8 % (z 4,3 % v roce 2017), za čímž je pokles marží u retailových úvěrů a částečně změna struktury portfolia ve prospěch nízkomaržových hypoték, jejichž objem vzrostl meziročně o 36 %. Výnosy z poplatků dosáhly 445 mil. Kč (-3 % r/r). Provozní náklady byly o 9 % vyšší r/r, nicméně po očištění o jednorázové vlivy by byly meziročně téměř beze změny. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 3,7 % (4,1 % na konci roku). Opravné položky pak byly pozitivně ovlivněny ziskem z prodeje úvěrů ve výši 475 mil. Kč.

Management dále zvýšil celoroční výhled čistého zisku na více jak 3,5 mld. Kč (doposud více jak 3,4 mld. Kč) a snížil očekávané rizikové náklady na 35 – 45 b.b. (doposud 45 – 55 b.b.). Zbytek výhledu ponechal beze změny.

Celkový dojem z reportovaných výsledků je neutrální. Negativní je nižší výsledek oproti očekávání na provozní úrovni a prudký propad čisté úrokové marže. Na druhou stranu růst a kvalita úvěrového portfolia jsou lepší oproti odhadům a klíčové úrokové výnosy žádné negativní překvapení nepřinesly. Zvýšení výhledu pak vnímáme jako důsledek vyšších výnosů z prodeje nesplácených úvěrů.

 

v mil. Kč1Q 20181Q 2017r/rOček. J&T
Čisté úrokové výnosy1 7961 892-5%1 796
Poplatky a provize445458-3%476
Ostatní provozní výnosy144182-21%179
Provozní výnosy2 3852 532-6%2 451
Provozní náklady-1 255-1 1529%-1 238
Provozní zisk1 1301 380-18%1 213
Opravné položky281-80-250
Čistý zisk1 1731 04013%1 214

Zdroj: Moneta, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.