Makro: Obchodní bilance v nečekaně nižším deficitu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v červnu skončila v deficitu 12,1 mld. korun, což byl téměř o polovinu lepší výsledek, než se očekávalo (oček. 21 mld.). Exporty vzrostly o 15 % r/r a poprvé po více jak roce se svojí dynamikou přiblížily nárůstu importů (16 % r/r). Na exportní straně byl pozitivním faktorem vývoz aut (+17 % r/r), což odráží oživení na straně průmyslové výroby. Na importní straně měl výrazný vliv nadále dovoz drahých komodit (ropa, plyn, kovy), i když vůči předchozím měsícům došlo také k mírnému zpomalení. Mírně příznivý vliv měl vývoz elektřiny, který naopak zvýšil přebytek o 3,9 mld. Za první pololetí roku obchodní bilance kumulativně vykázala rekordní schodek 76 mld. korun (+76 mld. za leden až červen 2021). Vzhledem k negativnímu vývoji (drahé dovozy + výpadky ve vývozech aut) směřuje letos obchodní bilance za celý rok do hlubokého deficitu kolem 140 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.