Casino na řeckých bankách pokračuje

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Jan Jandák je trader J&T banky se zaměřením na sales trading a expert na akciové trhy. Přes dvacet let se věnuje obchodování s akciemi, dluhopisy a měnami. Ve své pozici každodenně komunikuje s retailovými klienty i finančními institucemi a exekuuje jejich objednávky.


Casino na řeckých bankách pokračuje

Volatilita na akciích řeckých finančních institucí, podporovaná řadou korporátních akcí v minulosti, přilákala za posledních pár let řadu retailových spekulantů, kteří si jen museli zvyknout na občasné „ředění“ akciového kapitálu ve snaze udržet bankovní kapitálové ukazatele na rozumné úrovni. Akcie čtyř hlavních řeckých bank se většinou pohybovaly v podobné trajektorii. Nicméně Piraeus Financial Holdings, která se mezi dalšími třemi bankami vyznačovala nejvyšší volatilitou díky své nízké kvalitě úvěrového portfolia, se od začátku roku výrazně odchýlila od sektorového trendu v očekávání nové korporátní akce.

Piraeus pořádal 7. dubna mimořádnou valnou hromadu týkající se dříve oznámeného restrukturalizačního plánu. Prostřednictvím telekonference se účastnili akcionáři držící 75 % akcií (včetně 62% podílu státu). Schváleny byly všechny body programu.

Představenstvo získalo mandát k vydání nového akciového kapitálu, jehož hodnota nesmí přesáhnout trojnásobek současné hodnoty akciového kapitálu. Nyní má Piraeus 831 milionů akcií s nominální hodnotou 6 EUR, což znamená akciový kapitál 5 mld. EUR, a tedy limit pro vydání nového přibližně 15 mld. EUR. Toto navýšení může být i v několika krocích a mandát je platný na 3 roky. Představenstvo také může rozhodnout o podmínkách emise včetně rozdělení mezi jednotlivé skupiny akcionářů či udělení přednostních práv úpisu určitým skupinám akcionářů.

Valná hromada dále schválila reverzní split akcií v poměru 16,5 : 1 To znamená, že se zvýší nominální hodnota akcií ze 6 na 99 EUR a sníží jejich počet z 831 milionů na 50,4 milionu kusů. V dalším kroku pak dojde ke snížení nominální hodnoty akcie z 99 na 1 euro a rozdíl bude převeden ze základního kapitálu do zadržených zisků, čímž sníží kumulovanou ztrátu.

Podle doposud zveřejněných informací by úpis nových akcií měl začít v polovině dubna a koncem dubna by pak měla být oznámena cena v rámci book buildingu. Rozpětí ceny by mělo být oznámeno před zahájením úpisu.

Podle mého názoru je celý proces poměrně netransparentní a dává představenstvu velké pravomoci upřednostňovat část investorů před ostatními. Pro současnou hodnotu akcií je zásadní, zda ponesou práva přednostního úpisu, či nikoliv, což není doposud jasné. Nyní vydané akcie budou po navýšení představovat přibližně 5 % z nového počtu akcií, takže naředění je opravdu extrémní. Ohledně ceny není nyní možné odhadnout, kde se bude pohybovat rozpětí. Současná tržní cena 0,3 EUR by odpovídala ceně úpisu přibližně 5 EUR (0,3 × 16,5), obávám se však, že úpis bude za výrazně nižší cenu a tržní cena se drží takto „vysoko“ jen kvůli naději na přednostní práva, případně část větších institucionálních investorů již může mít nějaké indikace, zda tato práva dostane.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.