Výrazné zlepšení důvěry v ekonomiku na začátku roku

1-minutové čtení
J&T specialistaKonjukturální průzkumy na začátku roku ukázaly nečekané zlepšení důvěry v ekonomiku ve více směrech. Výrazný obrat nastal u spotřebitelské důvěry, která zaznamenala nejvyšší meziměsíční nárůst za poslední 3 roky a dostala se na 10měsíční maximum. Domácnosti zlepšily své hodnocení současné situace a také zmírnily své obavy z budoucího vývoje. Souběžně s tím se zvýšila důvěra podnikatelů v průmyslu, obchodu a ve službách. Po sérii slabších výsledků konjukturální průzkumy naznačují zlepšení nálady a zlepšují výhled české ekonomiky na začátku roku. Pozitivní zprávou je i zlepšování předstihových ukazatelů v eurozóně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.