Společenská odpovědnost a byznys nejsou podle bohatých v rozporu

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceSpolečenská odpovědnost a byznys nejsou podle bohatých v rozporu

Českým a slovenským dolarovým milionářům už se téma společenské odpovědnosti dostalo pod kůži. Dokonce v této oblasti vidí příležitost pro svůj byznys. Zajímají je i technologické noviny, k elektromobilům jsou však zatím spíše skeptičtí. Ukázal to unikátní průzkum českých a slovenských dolarových milionářů J&T Banka Wealth Report 2021.

„Ekologie a společenská odpovědnost jsou již součástí podnikatelského myšlení. Pojmy jako udržitelnost a společenská odpovědnost se již mezi dolarovými milionáři zabydlely, nejsou však příliš založeny na idealismu jako spíše na pragmatismu a tušení nových příležitostí,“ říká obchodní ředitelka J&T Banky Alena Tkáčová.

Mezi českými i slovenskými dolarovými milionáři panuje široký konsensus na tom, že společenská odpovědnost a byznys nejsou v rozporu, a dokonce se i shodnou, že světové problémy jsou podnikatelskými příležitostmi. Ale peníze jsou pro ně na prvním místě, což se odráží i v přesvědčení, že podnikatel by měl peníze nejprve vydělat a až pak se snažit pomáhat. Ochota pomáhat na úkor byznysu je o něco vyšší u mladší generace, o něco výrazněji se pak projevila mezi českými movitými než mezi slovenskými.

V oblasti udržitelnosti pro sebe vidí naopak příležitost. Problémy světa budou vytvářet poptávku po řešeních a kdo jiný než podnikatelský sektor zaměřený na výkon a efektivitu by je měl přinášet. Víru v sílu podnikatelské sektoru mají movití v obou zemích výrazně vyšší než obecná populace. Podle nich totiž nedávno pandemie covidu-19 naplno obnažila, jak umí být stát neakceschopný, a zastánci komerční sféry museli často ukázat státu, „jak se to má dělat“. Příležitostí pro movité mohou být také veřejné zakázky, jimiž by veřejná správa hodlala řešit zmiňované problémy. 

„Čeští a slovenští dolaroví milionáři se také mnohem více než obecná populace zajímají o technologické novinky, a pokud to je možné, rádi je vyzkouší. Zároveň zastávají názor, že právě technologie mohou být tím, co vyřeší mnohé problémy lidstva,“ upozorňuje Alena Tkáčová. 

V rámci připravovaného plánu Fit for 55 chce EU od roku 2035 zcela zakázat výrobu automobilů se spalovacím motorem a přejít v rámci boje proti skleníkovým plynům a emisím uhlíku na elektromobilitu. Respondenti z obou zemí považují elektromobily za poměrně nepraktické, ale pravděpodobně přínosné pro životní prostředí. Čeští movití jsou však výrazně skeptičtější k jejich reálné uhlíkové stopě než ti slovenští, a dokonce jsou skeptičtější než obecná populace.

cs-spolecenske-postoje.jpg

O průzkumu Wealth Report

Průzkum probíhal od září do října 2021 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.

Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů. Do průzkumu se zapojilo 310 respondentů z řad dolarových milionářů (203 Čechů a 107 Slováků). Data byla sbírána prostřednictvím online dotazníků. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 20 respondenty (15 v České republice, 5 na Slovensku).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.