Makro: Průmysl v dubnu mírně poklesl

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v dubnu nečekaně poklesla o 0,8 % m/m (+1,8 % m/m v březnu) a meziročně byla nižší o -6,4 % r/r (-1,4 % r/r v březnu), což zklamalo očekávání (-1,6 % r/r). I přes hlubší pokles v dubnu se trendově situace nemění a objem průmyslové produkce fakticky téměř rok stagnuje. V dubnu opět výrazně propadla výroba aut (-16 % r/r), kde zatím dochází jen k dílčímu zlepšení situace u výpadků v dodavatelských řetězcích. Pozitivním faktorem je postupné zvyšování produkce u potravinářského (7 % r/r) a nápojového (15 % r/r) průmyslu. Nové zakázky byly meziročně vyšší o 3 % r/r, ovšem statistický úřad upozornil, že část nárůstu zakázek neodráží nárůst reálné aktivity ale nárůst cen v průmyslu. Celkově inflační rizika odráží i výrazný růst mezd (8,2 % r/r).

Kumulace negativních faktorů (inflační tlaky, válka na Ukrajině, zadrhnuté dodavatelské řetězce) naznačují, že stagnace průmyslové výroby za rok 2022 bude dobrý výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.