Erste Group: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste Group v úterý pořádala konferenční hovor k výsledkům za 1Q, kde mimo jiné zaznělo:

  • Podíl nesplácených úvěrů mírně vzrostl v segmentu rakouských spořitelen, zatímco v regionu střední a východní Evropy pokračoval dosavadní pozitivní vývoj.
  • Banka požádala o schválení druhého programu odkupu vlastních akcií a doufá v jeho úspěšné dokončení do konce roku.
  • Ve 2Q management očekává v jednotlivých zemích pokračování dosavadních trendů z pohledu vývoje čistých úrokových výnosů. První snížení sazeb ze strany ECB očekává v červnu, s omezeným dopadem na 2Q. Pozitivní vývoj v regionu CEE by měl dále pokračovat, podpořen očekávaným oživením úvěrové aktivity ke konci tohoto roku.
  • Vzhledem k dosavadnímu vývoji výnosů z poplatků a provizí management vidí potenciál pro překonání celoročního výhledu, který počítá přibližně s 5% růstem r/r. Se změnou výhledu management počká na potvrzení trendů ze začátku roku.

Z našeho pohledu nezazněly žádné výraznější informace, které by nebyly zveřejněny již v rámci prezentace výsledků.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.