ČNB v březnu prodala devizy v objemu 134 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Česká národní banka oznámila, že během února v devizových operacích prodala 134 mil. EUR, tj. průměrně asi 5,8 mil. EUR denně. Jde o vyšší objem než předchozí měsíce (leden, únor shodně 122 mil. EUR). Vedle standardního odprodeje části devizových rezerv, které ČNB obnovila od ledna, navíc v březnu ČNB aktivně intervenovala i ve prospěch koruny po jejím výrazném oslabení, které nastalo na přelomu února a března kvůli válce na Ukrajině. Zatím prodeje devizových rezerv mají jen kosmetický dopad na stav devizových rezerv ČNB, které na konci dubna dosáhly nové rekordní úrovně 161 mld. EUR (cca 170 mld. USD).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.