Makro: Vláda vydala eurové dluhopisy se záporným výnosem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ministerstvo financí ve středu poprvé pod 7 letech vydalo emisi dluhopisů v eurech, když v posledních letech vydávalo pouze dluhopisy v korunách. Vláda upsala 2leté dluhopisy (0,00% - srpen 2021) v objemu 100 mil. EUR a s průměrným výnosem -0,03 %. Výsledný výnos aukce je nakonec relativně výrazně nad úrovní podobných dluhopisů Portugalska (-0,25 %) a Španělska (-0,27 %), ale i eurových dluhopisů Polska (-0,27 %). Pokud česká vláda zkoušela emisí otestovat trh, tak nakonec výsledek asi není takový, jaký očekávala. Výsledek aukce euro-bondů není ani výhodný vzhledem k nákladům na měnové zajištění (cca 180 bazických bodů) a výši výnosů korunových výnosů (cca 1,65 % pro 2leté dluhopisy). 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.