Moneta zítra zveřejní čísla za 4Q 2020

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zítra ráno zveřejní výsledky za 4Q 2020. Očekáváme propad čistého zisku o 39 % r/r na 577 mil. Kč. Za takto výrazným poklesem jsou především vyšší opravné položky k nespláceným úvěrům, na provozní úrovni očekáváme pokles o 8 % r/r. Úrokové výnosy očekáváme na podobné úrovni jako ve 3Q, což představuje meziroční růst o 1 %. Výnosy z poplatků očekáváme téměř beze změny vůči 3Q i meziročně. Za celý minulý rok by celkové provozní výnosy měly dosáhnout 12,1 mld. Kč, v souladu s výhledem managementu (min. 12 mld. Kč). Za celý rok počítáme s rizikovými náklady 182 b.b., což implikuje ve 4Q opravné položky ve výši 543 mil. Kč, včetně pozitivního dopadu výnosu z prodeje pohledávek v selhání (75 mil. Kč). Naše projekce je plně v souladu s celoročním výhledem managementu. Z pohledu akcií jsou nyní samotná čísla v pozadí připravované dobrovolné nabídky odkupu akcií ze strany PPF a následných jednání o akvizici Air Bank.

 

v mil. KčOček. J&T 4Q204Q19r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0382 0141%2 059
  Poplatky a provize5025010%499
  Ostatní provozní výnosy1721701%147
Provozní výnosy2 7122 6851%2 706
Provozní náklady-1 438-1 30111%-1 401
Provozní zisk1 2741 384-8%1 305
  Opravné položky-543-216151%-549
Čistý zisk577949-39%638

    Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.