Natland realitní investiční fond

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Natland realitní investiční fond (NRIF) včera vydal prohlášení pro investory k současné situaci. NRIF oznámil, že za r. 2019 splnil všechny kovenanty vyplývající z prospektu dluhopisů 5,47/2024. Zde sledujeme především kovenant loan-to-value (LTV), který neměl překročit 75 %. Na základě loňských finančních ukazatelů a také na základě vývoje hospodaření v 1. čtvrtletí 2020 fond předpokládá bezproblémové plnění kovenantů i letos.

Podle dosavadního vývoje neočekává, že by letos došlo k podstatnému zhoršení finančních ukazatelů nebo že by nemohl platit kupóny z dluhopisů. Z dlouhodobějšího pohledu společnost také nepředpokládá, že by vývoj trhu změnil její plány na jednotlivé projekty. Opatření související s Covid-19 nejprve mírně zpomalila stavbu některých projektů, ale situace se již stabilizovala a projekty se staví dle plánu. Podle společnosti je její developerská činnost rozložena do mnoha projektů a tím do dlouhého časového období, což snižuje rizika vyplývající ze současné situace.

 

Jsme názoru, že rezidenční nemovitosti se obecně nevyhnou dopadu současné mimořádné situace a následného hospodářského vývoje. Na straně poptávky budou někteří kupující vystaveni výpadku příjmů a i spekulativnější investoři mohou více váhat s koupí. Zároveň na straně nabídky nyní dochází k zatím unikátní situaci, kdy řada bytů ještě nedávno určená ke krátkodobému pronájmu přes Airbnb narychlo vstupuje na trh a vytváří dodatečnou nabídku, buď k nájmu nebo rovnou k prodeji. Oba tyto posuny – ze strany poptávky a nabídky – mohou podle nás vést k zastavení růstu cen nebo i poklesu cen bytů.

 

Nicméně dopad některých těchto faktorů na NRIF může být omezený. Za prvé, největší projekty NRIF jsou mimo centrum Prahy (Lipence, Čakovice, Lysolaje), zatímco tlak na trhu ze strany Airbnb bytů očekáváme největší v centru. Za druhé, tato situace zatíží trh především v nejbližších měsících, avšak NRIF má některé projekty podle nás již téměř rozprodané a další rozfázované do příštích let. Krátkodobý tlak na trhu proto nemusí být zásadní. Konečně, dluhopisy NRIF jsou splatné až v r. 2024 a závazkem společnosti vyplývajícím dluhopisů je nyní pouze výplata kupónů. Dosavadní prodeje bytů a očekávané zálohy na byty v rozestavěných projektech podle nás přinesou dostatečné cash flow k jejich výplatě.

 

Celkově tak nevidíme problém s plněním závazků z dluhopisů 5,47/2024. Poptávka po nových bytech může v důsledku současné situace na nějakou dobu klesnout, ale relativně utažená nabídka nových bytů na pražském trhu by měla dlouhodobě umožňovat příznivé prodejní ceny. Díky tomu společnost podle nás bude schopna plnit své finanční závazky.

 

Prohlášení společnosti je dostupné zde: http://www.nrif.cz/nrif_prohlaseni_pro_investory_2020.pdf


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.