Passerinvest Group

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Passerinvest Group vlastní realitní portfolio, které je z největší části tvořeno kancelářskými budovami v pražském BB Centru. Tuto skladbu portfolia považujeme v současnosti za výhodu, protože provoz kancelářských ploch není vládními opatřeními zasažen. Pouze okrajovou část portfolia tvoří pronájem restauracím a fitness centru, které nyní musejí být zavřeny.

Nájemníky kancelářských ploch jsou z velké části významné společnosti z oborů telekomunikací, energetiky, IT a bankovnictví. Nemyslíme si, že tyto firmy by nyní byly hospodářsky v ohrožení a že by tak hrozilo vypovězení nájmu. Většina těchto firem by byla podle nás relativně odolná i v případě delší recese, v níž může současná situace vyústit.

 

Dluhopis Passerinvest 5,25/2023 je doprovázen čtyřmi dluhovými kovenanty (podmínkami) na hospodaření, které společnost musí plnit. Z vyjádření firmy plyne, že vlivem současné situace a případné recese může dojít ke změně ocenění nemovitostí, které by se dotklo ukazatele LTV (loan-to-value). I přesto společnost očekává, že kovenanty naplní. Z našeho pohledu je v plnění rezerva, jelikož letošní přípustné maximum na LTV činí 78 % a společnost naposledy (k 30. 6. 2019) vykázala 60 %. Především se však domníváme, že nejdůležitějším ukazatelem je obdržené nájemné relativně k úrokům z dluhu, a to podle nás nebude významně dotčeno. Vyjádření společnosti vnímáme pozitivně a potvrzuje náš názor, že portfolio PasserInvest Group bude relativně odolné vůči současné mimořádné situaci i případné navazující recesi.

 

U článku je přiloženo prohlášení společnosti v PDF, které si lze stáhnout níže.

 

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.