ČNB: Zápis naznačil, že bankovní rada bude sazby snižovat opatrně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pátek byl zveřejněn zápis z posledního zasedání ČNB (21. prosince), kdy bankovní rada jednomyslně odhlasovala snížení sazeb o 25 bazických bodů na 6,75 %. Zápis ukázal, že podle bankovní rady poklesla rizika, že na začátku letošního roku dojde k výraznému zvyšování ceníků, a také výrazně poklesly šance na vysoký růst mezd, který by ohrožoval další vývoj inflace. Bankovní rada se naopak shodla, že vliv rozpočtové konsolidace na inflaci bude menší, než původně předpokládala. Většina bankovní rady vnímá slabý ekonomický vývoj v zahraničí jako protiinflační riziko, někteří členové vidí toto riziko i v restriktivní politice zahraničních centrálních bank. Část bankovní rady se i tak shodla, že další pokles sazeb ČNB bude pravděpodobně pozvolnější, než naznačuje prognóza ČNB. Naopak pro rychlejší pokles sazeb se opakovaně vyjadřoval člen bankovní rady Tomáš Holub, podle kterého ČNB měla začít snižovat sazby již dříve, a pokud se potvrdí zpomalení inflace, tak na dalších zasedáních bude třeba razantnějšího snižování sazeb. Podle zápisu bankovní rada vůbec nekomentovala vývoj kurzu koruny.

Nadále za hlavní scénář považujeme, že ČNB sazby bude snižovat pozvolna (o 25 bazických bodů) a na konci roku 2024 očekáváme sazbu 2T repo kolem 4,75 %. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.