ČEZ: Vláda nově požaduje závazné nabídky na výstavbu 4 jaderných bloků

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Vláda na svém včerejším jednání rozhodla, že vyzve účastníky tendru k podání závazných nabídek na výstavbu celkem 4 jaderných bloků. Doposud byly nabídky koncipovány tak, že byly závazné na 1 blok s nezávaznou opcí na výstavbu dalších 3. Vláda zároveň rozhodla, že bude v tendru pokračovat jen se dvěma účastníky, francouzskou EDF a jihokorejskou KHNP. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříze americká společnost Westinghouse nesplnila podmínky tendru a nepředložila závaznou nabídku ani na jeden blok. Termín pro podání nabídek je do 15. dubna, do konce května by pak ČEZ, respektive dceřiná společnost EDU II, měl předložit vládě analýzu nabídek. Cílem je, aby smlouva s vítězem tendru byla podepsána koncem tohoto či na začátku příštího roku. Podle ministra průmyslu z dosavadního průběhu tendru vyplývá, že by dodávka více bloků mohla snížit náklady na výstavbu jednoho bloku až o 25 %. V současné době tendr pokračuje dále tak, jako kdyby byl jen na jeden blok a vláda až později rozhodne, kolik bloků bude po dodavateli požadovat. Nabídky by také měly obsahovat cenu výstavby v případě různého požadovaného množství jaderných bloků. Probíhající proces notifikace modelu financování jednoho bloku ze strany Evropské komise dále běží a bude dokončen, vláda dále plánuje založit mezirezortní pracovní skupinu, která by měla přijít s modelem financování celého projektu případné výstavby více bloků.

Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš v listopadu minulého roku řekl, že při současném nastavení podmínek financování ze strany státu by výstavba jednoho bloku byla pro ČEZ ufinancovatelná, ale u více bloků by to již bylo nerealistické. Zároveň předpokládáme, že při podpisu smlouvy s vítězem tenderu by již mělo být zřejmé, jaká entita se bude na výstavbě a následném provozu elektrárny podílet. Případná výstavba více bloků by tak podle našeho názoru výrazně zvýšila tlak na vládu, aby v dohledné době rozhodla o způsobu případné transformace společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.