CZG: Min. obrany podepsalo s CZG navýšení kontraktu o 1,2 mld. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Ministerstvo obrany ČR včera podepsalo s CZG dodatek k rámcové smlouvě, jímž se navyšuje kontrakt na dodávky ručních zbraní o 1,18 mld. Kč. CZG měla zatím s ministerstvem kontrakt za 2,35 mld. Kč na nákup až 39 tis. kusů zbraní. Nyní chce ministerstvo přikoupit řádově další tisíce zbraní, a to hlavně útočné pušky CZ BREN 2 a pistole CZ P-10 C. Nová zakázka za 1,18 mld. Kč je cca 8 % z našeho dosavadního odhadu letošních tržeb 14,3 mld. Kč. Nicméně zakázka se zřejmě bude plnit po více let. Podepsání navýšení kontraktu se již očekávalo, proto považujeme zprávu za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.