Makro: Horší vývoj průmyslu na začátku roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Průmyslová výroba v lednu nečekaně razantně propadla o 2,7 % m/m (+0,7 % m/m v prosinci). V meziročním srovnání klesla o 1,1 % r/r (+5,0 % v prosinci), což zklamalo očekávání (oček.: +2,5 %). V rámci průmyslu se rozevřely výrazné nůžky mezi jednotlivým sektory. Na jednu stranu výrazný růst produkce vykázala výroba aut (+13 % r/r), naopak velká část průmyslu prochází útlumem produkce či i výrazným poklesem. Kvůli teplému počasí výrazný propad vykázala výroba elektřiny a tepla (-8 % r/r). Smíšené vyznění výsledku doplnil propad nových zakázek ze zahraničí (-3 % r/r), které kompenzoval růst domácích zakázek (14 % r/r). V souhrnu celkové zakázky mírně vzrostly o 2 % r/r. Průmysl má před sebou řadu nejistot a rizik (drahé energie, stále zadrhnuté dodavatelské řetězce, rostoucí sazby), pro letošní rok bude jakýkoliv růst dobrý výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.