O2 CR: Přestávka ve zpětném odkupu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
O2 CR nedávno oznámilo schválení třetí fáze zpětného odkupu vlastních akcií, který začne platit od 1. 1. 2020. Stávající druhá fáze vlastního odkupu byla ukončena k pátku 13. 12. Do platnosti další fáze tak bude na trhu chybět dodatečná poptávka samotné společnosti. Jedná se pouze o technickou skutečnost, nicméně poslední dobou se trh poměrně dost na zpětný odkup soustředil, a proto se domníváme, že je vhodné tuto skutečnost připomenout.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.