Pilulka letos čeká další růst a kladnou marži EBITDA

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Pilulka Lékárny včera zveřejnila výsledky hospodaření za Českou republiku. Na českém trhu loni dosáhla tržeb 1,3 mld. Kč a zisku před odpisy EBITDA 23 mil. Kč. Tržby rostly meziročně o 57 %. Za celou skupinu (včetně dalších zemí a franšízovaných lékáren) společnost očekává loňské tržby přes 3 mld. Kč, což odpovídá indikaci firmy ze začátku letošního roku. Konsolidované hospodaření za celou skupinu má být zveřejněno do poloviny roku. Finanční ředitel firmy David Staněk uvedl, že pro letošní rok očekává organický růst tržeb o 40 % a mírně kladnou marži EBITDA ve výši 0,5 %. Růst tržeb v tomto tempu je podle nás nad původními odhady firmy z doby IPO.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.