Savarin: Projekt získal kladné stanovisko od památkové péče

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Projekt Savarin v centru Prahy získal podle zpráv z médií kladný posudek od Odboru památkové péče

Projekt Savarin v centru Prahy získal podle zpráv z médií kladný posudek od Odboru památkové péče pražského magistrátu po konzultaci s Národním památkovým ústavem. Loni zrušilo Ministerstvo kultury ČR původní územní rozhodnutí, načež společnost Crestyl, která je developerem projektu, požádala o územní rozhodnutí pro novou architektonickou verzi. Ta je z dílny britského architekta Thomase Heatherwicka. Souhlas památkářů je přitom nezbytný pro získání kladného územního rozhodnutí. Savarin je významný projekt mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišská, V Cípu a Václavským náměstím, který bude kombinovat retailové a kancelářské plochy a také prostory pro kulturní akce i nový vstup do metra. Získání kladného stanoviska památkové péče hodnotíme pozitivně vzhledem k dluhopisům Savarin 0,00/2026, které se obchodují na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.