J&T BANKA uzavřela rok 2020 s bilanční sumou ve výši 175,04 miliardy korun

2-minutové čtení

J&T BANKA uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s bilanční sumou ve výši 175,04 miliardy korun (+ 15,4 %). Mimořádně náročný rok, který byl provázen nepřehlednou makroekonomickou situací v souvislosti s pandemií COVID-19 a celospolečenskou obavou o budoucí ekonomický vývoj, banka uzavřela ziskem 1,67 miliard korun. Vlastní kapitál banky ke konci roku přesáhl 22,54 miliard korun (+ 5 %).


Nárůst bilanční sumy byl ovlivněn zejména objemem klientských depozit, která meziročně vzrostla na celkových 138,62 miliardy korun (+ 21 %). Dodatečné zdroje přijaté od klientů pak umožnily financování řady projektů. To se odrazilo v rostoucím trendu objemu portfolia pohledávek za klienty, který dosáhl úrovně 98,79 miliardy korun (+ 44,6 %).

Rok 2020 byl optikou finančních trhů rokem velkých zvratů, vysoké fluktuace kurzů a tedy rizika, ale i rokem velkých příležitostí, možností nových zajímavých investic. Ve spolupráci s dalšími bankami se jako koordinátor a spolumanažer banka podílela na dosud historicky největší lokální emisi dluhopisů společnosti Energetický a průmyslový holding v celkovém objemu 7,5 miliardy korun. Za celý rok se potom banka podílela na umístění 10 dluhopisových emisí, vedle již zmíněného EPH například pro Heureka FinCo CZ a.s. (e-commerce), Rohlik.cz Finance a.s. (online prodej potravin), ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. (energetika), EUROVEA, a.s. (reality), NUPEH CZ s.r.o. (reality) či Auctor Finance, s.r.o. (farmacie a cestovní ruch), v celkovém objemu 20 miliard korun, z čehož samotná banka umístila přibližně 13 miliard korun.

Na poli kolektivního investování v loňském roce obstály všechny fondy pod správou J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI. I v této oblasti pak banka nabídla hned několik nových investičních příležitostí. Investoři tak mohou skrz J&T Thein participovat na projektech a firmách z oboru ICT a kybernetické bezpečnosti, prostřednictvím fondu J&T Ventures II pak banka rozšířila možnosti investování zaměřené na inovativní mladé technologické firmy. Unikátní investiční příležitost představuje fond J&T INVESTMENTS SICAV jehož investiční politika navazuje na dosavadní velmi úspěšné působení a zkušenosti skupiny J&T a investuje do reálných aktiv v sektorech realit, průmyslu a služeb. Právě investice do tohoto druhu aktiv je v době zvýšených nejistot způsobem, jak ochránit svůj majetek. K 31. 12. 2020 dosahovala aktiva tohoto fondu hodnoty 3,68 miliardy korun.

Dostatečná kapitálová vybavenost umožňuje bance i v dalších letech její růst a rozvoj. Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosahovala ke konci roku úrovně 15,0 %.

Detailní pohled na hospodářské výsledky naleznete ve Výroční zprávě 2020.