CTP: Emise dluhopisů v objemu 750 mil. EUR, odkup současného dluhu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Logistický developer CTP oznámil upsání nové dluhopisové emise se splatností za 6 let a v objemu 750 mil. EUR. Tzv. zelené dluhopisy ponesou fixní úrok 4,75 %, což zhruba odpovídá indikacím od agentury Bloomberg před několika dny. Podle firmy byla nabídka několikrát přeupsaná. Společnost použije výnos na financování dalšího rozvoje a také odkup vybraných dluhopisů v celkovém objemu 250 mil. EUR, k nimž vyhlásila před týdnem nabídku odkupu. Konkrétně jde o emise 0,55/2025, 2,125/2025 a 0,875/2026. CTP si díky tomuto odkupu prodlouží průměrnou splatnost svého dluhu a sníží objem nutný k refinancování v příštích dvou letech. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.