Komerční banka zítra zveřejní čísla za 4Q18

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka (KB) zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za 4Q 2018. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 768 mil. Kč (+2 % r/r). Čisté úrokové výnosy by měly vzrůst o 8 % r/r na 5 777 mil. Kč. Čistá úroková marže by měla být meziročně sice ještě o něco nižší, nicméně mezikvartálně by již měla růst. Výnosy z poplatků by měly meziročně stagnovat. Celkové provozní náklady zůstávají pod kontrolou a měly by být meziročně vyšší jen o 1 %. Opravné položky pak zůstávají na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu příznivému ekonomickému vývoji. Management by měl také oznámit návrh dividendy za minulý rok, který by měl podle předchozích vyjádření odpovídat 65% výplatnímu poměru z čistého zisku. Očekáváme dividendu ve výši 51 Kč (5,6% hrubý dividendový výnos; 65,8% výplatní poměr).

Neočekáváme, že by výsledky přinesly nějaké výraznější kurzotvorné zprávy. Čísla by měla potvrdit postupnou akceleraci růstu provozních výnosů, solidní kontrolu nákladů a přetrvávající dobrou kvalitu úvěrového portfolia.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)J&T e4Q184Q17r/rKons.
Provozní výnosy8 2617 9344%8 178
  Čistý úrokový výnos5 7775 3658%5 756
  Poplatky & provize1 6391 6400%1 606
  Ostatní výnosy845929-9%816
Provozní náklady-3 582-3 5421%-3 682
Provozní zisk4 6794 3927%4 495
  Opravné položky-22166-113%-49
Čistý zisk3 7683 7072%3 647

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.