ČEZ: Hlavní body konferenčního hovoru

2-minutové čtení
J&T specialistaHlavní body konferenčního hovoru k výsledkům za rok 2023, který ČEZ pořádal včera odpoledne:

  • Výnosy z obchodování s komoditami a deriváty byly v minulém roce 9,4 mld. Kč, což je sice o 12,3 mld. Kč méně než v rekordním roce 2022, nicméně jedná se stále o nadstandardně vysoké číslo. Běžný výsledek bude spíše v rozmezí 1 – 2 mld. Kč ročně. Očekávané nižší výnosy z tohoto obchodování jsou také jedním z důvodů nižšího výhledu pro tento rok vůči roku 2023.
  • Rozdíl mezi reportovaným a očištěným čistým ziskem je především v odpisu aktiv spojených s těžbou uhlí (přibližně 5 mld. Kč) kvůli zhoršení výhledu na těžbu v dalších letech.
  • Návrh dividendy ze strany představenstva by měl být v rámci dividendové politiky, tedy 60-80% výplatní poměr. Management na rozdíl od předchozích prezentací ani na přímý dotaz neuvedl, že by návrh měl být na horním okraji tohoto rozpětí. Návrh na případné vyplacení celého zisku by tedy musel přijít opět ze strany vlády.
  • Žádná diskuze o výraznější reorganizaci společnosti v současné době podle managementu neprobíhá. Výstupy mezirezortní komise, která má přinést návrhy na způsob financování případné výstavby více jaderných reaktorů, mohou mít případný dopad, ale žádná velká reorganizace není nyní na stole.
  • Akvizice GasNetu by neměla mít žádný efekt na schopnost společnosti vyplácet dividendy akcionářům.
  • Akvizice GasNetu není započítána do současného výhledu. Management dále nepočítá do budoucna ani s polskými uhelnými aktivy a plánuje další pokus o jejich divestici.

Podle našeho názoru nezazněly žádné významnější nové informace. Diskuze ohledně výše dividendy vyznívá spíše negativně a management budí pocit, že by návrh představenstva mohl být i nižší než 80 % čistého zisku, nicméně konečný návrh zřejmě zase přijde až na poslední chvíli ze strany vlády a očekáváme stejně jako předchozí dva roky vyplacení celého zisku.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.