CTP: Akvizice pozemků v Polsku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Developer logistických ploch CTP uvedl, že akvíroval pozemky o rozloze cca půl milionu m2 ve třech regionech Polska. Konkrétně jde o oblasti Lodže, Toruně a v blízkosti Varšavy. Celkově tak má CTP nyní připraveno k developmentu v Polsku cca 3 mil. m2. Rozvojem těchto pozemků chce společnost mít na konci roku okolo 1 mil. m2 již postavených a pronajatých ploch v zemi. Celkově měla CTP ke konci loňského roku portfolio 11,8 mil. m2 pronajatých ploch. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.