V roce 2022 zvýšil fond J&T ARCH INVESTMENTS výkon na 8,9 %

9-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceV roce 2022 zvýšil fond J&T ARCH INVESTMENTS výkon na 8,9 %
#Cíle#Fondy#Růst

Poslední čtvrtletí roku 2022 bylo z pohledu výnosnosti fondu nejlepším za uplynulý kalendářní rok. Stojí za tím robustní finanční výkonnost největší investice v podobě skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH), zlepšený výhled hospodaření slovenského maloobchodního řetězce Terno a nárůst tržní ceny akcií banky Moneta Money Bank (Moneta).

Zhodnocení korunové třídy za čtvrté čtvrtletí se zvýšilo o 4,41 % na 1,2634 Kč za jednu akcii. Eurová třída dosáhla zhodnocení 2,91 % a rok 2022 tak uzavřela na hodnotě 1,1932 eur za jednu akcii. Za posledních dvanáct měsíců dosáhlo vyhlašované zhodnocení korunové třídy investičních akcií 8,90 %, v případě eurové třídy pak 3,21 %. Objem aktiv fondu k 31. prosinci 2022 dosáhl 31,38 miliardy Kč (tedy 1,3 miliardy eur).

Investice do J&T ALLIANCE dosáhla svého kvartálního maxima

Největší investice, kterou skrze fondovou strukturu J&T ALLIANCE představuje účast na holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS („JTCP“), i nadále těží z velmi silné finanční výkonnosti energetické skupiny EPH. Včetně vyplacené dividendy se 44% podíl v EPH meziročně zhodnotil o 19,4 %, za poslední čtvrtletí pak o 10,3 %.

Management EPH se dokázal úspěšně vypořádat s komplikovaným obdobím enormních výkyvů cen komodit a očekáváme, že skupina i ve druhém pololetí roku 2022 pokračovala v trendu, který předznamenaly rekordní hospodářské výsledky za pololetí první. „Díky kombinaci strategicky vedeným akvizicím v minulosti je navíc EPH v dobré pozici, aby dosahovala nadprůměrných výsledků i minimálně v tomto roce,“ říká Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group a člen investičního výboru J&T ARCH INVESTMENTS.

Kromě dosažených výsledků je pro ocenění JTCP pozitivní i fakt, že v průběhu čtvrtého kvartálu došlo k podstatnému snížení nejistoty ohledně státních zásahů do energetických trhů ve většině evropských zemí, kde EPH působí. „Naopak přetrvávající materiální nejistoty, které jsme v našem ocenění EPH ke konci roku zohledňovali, se týkají situace na Slovensku,“ uvádí Adam Tomis.

V případě společnosti Slovenské elektrárne, ve které skupina EPH drží 33% podíl, byly zdroji této nejistoty nejasná situace ohledně slovenského způsobu řešení vysokých cen energií a s ním souvisejících potenciálních státních intervencí, a dále termín plného zprovoznění třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce. Druhou slovenskou entitou, jejíž budoucí vývoj nebylo ke konci roku snadné predikovat (a tento stav se pravděpodobně v dohledné době nezlepší), je společnost Eustream. Ta vlastní a provozuje slovenský tranzitní plynovod. V tomto případě nejistota pramení primárně z přetrvávajícího rizika týkajícího se možného zastavení toku plynu, resp. plateb za rezervaci přepravní kapacity ze strany významného ruského zákazníka. Sekundárně situaci nepomohla ani slovenská politická reprezentace a její nesystémové a v dané situaci naprosto nesmyslné návrhy na dodatečné zdanění Eustream, jehož základem měla být délka vlastněného plynového potrubí. Pozitivní informací, která však nastala až po konci kvartálu, a v ocenění tedy není zohledněna, je fakt, že dodatečné zdanění, mj. i díky vetu slovenské prezidentky, legislativním procesem neprošlo.

Schopnost vytvářet volnou hotovost umožňuje EPH pokračovat v akviziční strategii v západní Evropě.  Prostřednictvím dceřiné společnosti EP Netherlands podepsala skupina akvizice dvou paroplynových elektráren a obchodníka s energiemi v Holandsku. Celkový instalovaný výkon elektráren Rijnmond a Sloe Centrale přesahuje 1600 MW a dokončení obou transakcí tak z EPH učiní relevantního hráče na nizozemském energetickém trhu s přibližně 7,5% podílem na celkové konvenční instalované kapacitě.

Další investice z portfolia JTCP

Podíl ve společnosti EC Investments (ECI), která se primárně zaměřuje na investice v oblasti e-commerce, se za rok 2022 zhodnotil o 12,7 %, za poslední čtvrtletí pak o 4,7 %. Nejvíce se na tomto pozitivním výsledku podílí Heureka Group. Ta pokračovala v meziročním růstu navzdory obtížným podmínkám na e-commerce trhu, který po štědrých covidových letech prošel v roce 2022 poprvé poklesem (v ČR meziročně o cca 12 %). „Nový strategický plán prezentovaný managementem nám navíc dává důvěru v pokračování růstu i v následujících letech,“ konstatuje Tomis.

Za zmínku stojí určitě také v lednu uzavřené partnerství mezi ECI, respektive Košík.cz (Košík), a globální velko- a maloobchodní společností Metro AG. To výměnou za získání 25% podílu umožní společnosti Košík přístup do své infrastruktury, tj. zejména k velkoobchodním cenám, a také do jeho obchodních prostor. Košík pak z charakteristických modrých prodejen se žlutým nápisem zajistí vychystání a ve spolupráci s logistickou společností DoDo i rozvoz objednaných nákupů

Minoritní podíl v Supratuc2020, která v rámci společného podniku se španělskou maloobchodní skupinou Eroski vlastní a provozuje síť prodejen v Katalánsku a na Baleárských ostrovech, jsme za kalendářní rok 2022 přecenili o cca 12 %, zhodnocení za čtvrtý kvartál činilo dokonce 14 %. „Z pohledu celého roku má na výsledcích hlavní podíl síť na Baleárských ostrovech, jejíž finanční výsledky jsou lepší, než jsme předpokládali v našich projekcích,“ popisuje Adam Tomis.

Podíl ve společnosti 1890s holdings, jenž drží podíly ve fotbalových klubech West Ham United a AC Sparta Praha, byl meziročně přeceněn o 9 % níže. Důvodem je primárně pokles tržních parametrů, které používáme v oceňovacích modelech.

Staronovou investicí JTCP je společnost EP Real Estate (EPRE). EPRE spravuje a rozvíjí nemovitý majetek, který byl z velké části původně vlastněný společnostmi ze skupiny EPH. Vzhledem k zajímavým lokalitám, jinému charakteru podnikání, samostatné manažerské odpovědnosti a zejména narůstajícímu významu nemovitostních projektů byla společnost v prosinci vyčleněna z EPH a tvoří nyní samostatný holding.

„Zejména investice do nepřímého podílu v EPH tak položila základ pro zhodnocení naší investice do J&T ALLIANCE za čtvrtý kvartál o maximální možnou hodnotu, to je 13 % p. a. Jako již tradičně jsme část prostředků získaných z primární emise investičních akcií ve výši 70 milionů eur investovali prostřednictvím investorské třídy investičních akcií do navýšení naší pozice,“ dodává Tomis.

Pozitivní přecenění v Sandberg Private Equity 2 Fund

Fond Sandberg Private Equity 2 Fund, prostřednictvím kterého fond investuje do slovenského maloobchodního řetězce Terno, byl ve čtvrtém čtvrtletí přeceněn o téměř 30 %. Za masivním jednorázovým nárůstem hodnoty je primárně cenová korekce na trhu s elektřinou, která byla promítnuta do nákladových očekávání v oceňovacím modelu.

„Na konci srpna jsme do fondu investovali dodatečných téměř 5 milionů eur s cílem kapitálově Terno podpořit v situaci, kdy se potýkalo s vysokými cenami elektřiny, kterou nakupovalo na spotovém trhu. Managementu se v této nepříznivé situaci podařilo nejen dodržet provozní plán, tj. pokračovat v postupném zlepšování efektivity provozu, ale nad jeho rámec se mu povedlo najít i řadu jednorázových úsporných opatření,“ popisuje Adam Tomis.

Podle předběžných výsledků Terno dosáhlo za rok 2022 zisk na úrovni EBITDA ve výši 2,3 milionu eur. To sice představuje meziroční pokles o zhruba 36 %, jde ale o mírně lepší výsledek, než bylo očekávání při negativním přecenění v pololetí tohoto roku. Nebýt cenových dopadů elektřiny, výsledek na úrovni EBITDA by byl za jinak stejných podmínek o téměř 7 milionů eur lepší a společnost by výrazně překonala finanční plán i výsledek roku 2021.

Nabytí kvalifikované účasti v Moneta

„Bezprostředně po dokončení akvizice prvního, 9,27% balíku akcií Moneta na začátku července jsme začali pracovat na získání souhlasu České národní banky s nabytím kvalifikované účasti. Ten se nám 21. prosince podařilo úspěšně získat, a mohli jsme tak ještě v průběhu prosince dokončit druhou část transakce s Petrus Advisers, tj. dokoupit dodatečný 1,1 % podíl,“ popisuje Adam Tomis.

Získaný souhlas zároveň umožňuje pokračovat v nákupech akcií Moneta až do podílu ve výši 19,99 %. „Vzhledem k tomu, že cena akcie se ke konci roku podle našeho názoru obchodovala výrazně pod svou vnitřní hodnotou, prakticky okamžitě jsme začali drobně nakupovat, a konec roku jsme tak dokončili s 10,39 % podílem,“ dodává.

Akcie Moneta za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2022 posílily o 7,6 % a rok uzavřely na hodnotě 76 Kč za jednu akcii. Díky nárůstu tržní ceny akcií, realizovaným dokupům a zejména díky finanční páce se ocenění investice od posledního vyhlášeného ocenění zvýšilo o zhruba 18 %.

Pokles hodnoty portfolia JTFG Fund I

Investice do fondu JTFG Fund I, jehož portfolio tvoří 4,17% podíl v Rohlík Group (RG), minoritní podíl v energetické skupině ČEZ, investice do fondu Petrus Advisers Special Situations Fund (Petrus) a 23% podíl ve vzdělávací skupině JK Education (JK), v průběhu čtvrtého čtvrtletí poklesla o 13,6 %. S výjimkou podílu ve vzdělávací skupině JK poklesly všechny složky portfolia.

Na konci roku byl poprvé od provedení první investice přehodnocen způsob ocenění podílu v Rohlík Group (RG). „Doposud jsme k němu přistupovali tak, že jsme hodnotu drželi na úrovni posledního provedeného investičního kola. Ke konci roku jsme ale konzervativně naši nepřímou investici v RG přecenili o 6 milionů eur směrem dolů. Ke snížení hodnoty, které, pevně věříme, je pouze dočasné, nás vedou dvě okolnosti. Jednak je to negativní makroekonomický vývoj od posledního investičního kola D v polovině června 2022, především nárůst eurových úrokových sazeb. Druhou je fakt, že zahraniční expanze, zejména na klíčovém německém trhu, jde pomaleji, než předpokládal původní business plán,“ říká Adam Tomis.

Cena akcií společnosti ČEZ poklesla od konce září do konce prosince 2022 o 10,5 % na 770 Kč za jednu akcii. V tržní ceně ČEZ se i přes zjevný fundament pro významný nárůst ziskovosti stále negativně projevovala nejistota spojená se státními zásahy a podobou budoucí transformace.

Investice do fondu Petrus, který se zaměřuje na aktivistické investování do menších veřejně obchodovaných společností, je volatilní podobně jako akciové trhy. Za čtvrtý kvartál vykázal fond negativní zhodnocení 4,1 %.

Nejmenší investicí v portfoliu JTFG Fund I je skupina JK Education. Po obchodní stránce se jí daří. Více než 14% meziroční nárůst celkového počtu studentů a přibližně 10% meziroční nárůst průměrné výše školného u největších škol indikuje pozitivní výhled pro aktuální školní rok. Za rok 2022 jsme podíl přecenili o 17,3 %, za poslední kvartál pak o 2,8 %.

Pokračující pokles ceny akcií Venator Materials

Fond J&T MS 1, jehož jedinou investicí je podíl ve společnosti Venator Materials (Venator), ve čtvrtém čtvrtletí poklesl o dalších 44,3 %. Cenový pokles v průběhu prosince využil J&T ARCH INVESTMENTS k navýšení pozice a naředění průměrné pořizovací ceny. Rok tak uzavřel s 14,25% podílem a průměrnou nákupní cenou na úrovni 1,55 USD za akcii.

Důvody za pokračujícím výrazným poklesem ceny akcií Venator na newyorské burze jsou poměrně jasné. Přetrvávající nízká poptávka po titanové bělobě způsobená globálním ochlazením a snižováním zásob ze strany zákazníků, vysoké ceny energií a zejména v posledních měsících obava z vysokého zadlužení společnosti.

Přes pozici druhého největšího akcionáře a intenzivní snahu asistovat managementu při řešení nastalé situace se fondu J&T MS1 zatím nepodařilo nastolit s managementem odpovídající diskusi ani obsadit místa v představenstvu. „Situaci vnímáme jako napjatou s nutností připravit se na více možných scénářů, včetně možnosti bankrotu. Naším cílem i cílem J&T MS 1 je momentálně co nejlépe ochránit naši investici. Bez ohledu na to, že situace není dobrá, je třeba její potenciální dopad posuzovat v relativním poměru vůči celému portfoliu J&T ARCH INVESTMENTS, na kterém má méně než 1% podíl,“ uvádí Adam Tomis.

Události, které proběhly po konci čtvrtletí

Na začátku ledna vstoupil J&T ARCH INVESTMENTS prostřednictvím fondu J&T AGRICULTURE do zemědělského sektoru. Investice ve výši 41,3 milionů eur financuje mezaninový úvěr, který J&T AGRICULTURE poskytl skupině J&T Zemědělství a Ekologie (JTZE) na akvizici společností Spearhead Czech a Spearhead Slovakia. Z pohledu J&T ARCH INVESTMENTS je toto poskytnuté financování pouze prvním krokem, který bude v průběhu druhého až třetího čtvrtletí tohoto roku zakončen akvizicí podílu ve skupině JTZE.


V roce 2022 zvýšil fond J&T ARCH INVESTMENTS výkon na 8,9 %
V roce 2022 zvýšil fond J&T ARCH INVESTMENTS výkon na 8,9 %


Hlavní události čtvrtého čtvrtletí:

  • Investice do fondu J&T ALLIANCE dosáhla svého kvartálního maxima, zejména díky přetrvávající vysoké výkonnosti EPH.
  • Pozitivní přecenění investice ve fondu Sandberg Private Equity 2 Fund díky poklesu ceny elektřiny a zlepšenému očekávání finanční výkonnosti maloobchodního řetězce Terno.
  • Získání souhlasu ČNB s nabytím kvalifikované účasti v Moneta Money Bank a navýšení podílu na 10,39 %.
  • Pokles hodnoty portfolia fondu JTFG Fund I.
  • Pokračující pokles ceny akcií Venator Materials.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.