Makro: V říjnu pokračoval utlumený vývoj cen výrobců

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V říjnu pokračoval relativně utlumený vývoj cen u výrobců. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v říjnu meziměsíčně klesl o 0,1 % m/m, hlavně kvůli cenám energií. Tempo meziročního růstu dál drobně kleslo na 0,2 % r/r (+0,8 % r/r v září). Pomáhá globální pokles cen komodit (ropa, kovy) a také silnější kurz koruny k dolaru. Na úrovni jádrové inflace (index bez cen energií) ceny opět drobně vzrostly o 0,1 % m/m, ale na meziroční úrovni se jen prohloubil pokles na -0,8 % r/r (-0,2 % r/r v září). Naopak u cen zemědělských výrobců došlo ke zmírnění propadu na -9,7 % r/r (-13,4 % v září). Data naznačují, že odezněl předchozí nákladový šok a u cen materiálů a komodit zůstává spíše utlumený vývoj. Mimo tyto položky naopak pokračoval růst cen služeb a stavebních prací tempem kolem 4–5 % r/r.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.