J&T BANKA uzavřela druhé čtvrtletí s provozním ziskem na úrovni téměř 700 milionů korun

1-minutové čtení


Podle auditovaných výsledků uzavřela J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, první pololetí letošního roku s čistým ziskem ve výši necelých 440 milionů korun. Provozní zisk za dané období dosáhl výše 698,8 milionů korun.

Za druhý kvartál rostla banka také bilanční sumou, která ke konci června činila přes 89 miliard korun. Hlavním důvodem jejího nárůstu, pak bylo především navýšení klientských vkladů, které dosáhly úrovně 73,5 mld. korun. V meziročním porovnání tak jde o více než 22% nárůst.

I ve druhém čtvrtletí se snažila banka udržovat trend z minulého období a přinášet na trh zajímavé investiční příležitosti v podobě velmi atraktivních korporátních dluhopisů. Tento trend se pak příznivě odrazil v oblasti poplatků a provizí, které činí přibližně 15 % celkových provozních výnosů.

Minulý rok byl mimořádný v oblasti zisku z obchodování, který se velmi výrazně podepsal na celoročních pozitivních výsledcích, za první pololetí letošního roku vykázala J&T BANKA zisk z obchodování ve výši 316,5 milionů korun, což představuje necelých 49 % roku předešlého.

J&T BANKA ke konci druhého čtvrtletí 2013 vykazovala kapitálovou přiměřenost na úrovni 10,8 %.


Auditované výsledky J&T BANKY, a. s., k 30. 6. 2013 podle IFRS