Sazka Group reportovala čísla za 2Q

1-minutové čtení
J&T specialistaSazka Group zveřejnila výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 200 % na 740 mil. EUR, což výrazně podpořila konsolidace rakouské společnosti CASAG a řecké Soiximan. Na srovnatelné bázi by meziroční růst byl 77%. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 320 % na 239 mil. EUR, kde kromě akvizic k růstu přispělo oživení po uvolnění restrikcí a předplacení daně z hazardu v Řecku. Čistý zisk dosáhl 142 mil. EUR (+706 % r/r). V České republice, Rakousku a Itálii zůstala většina prodejních míst v provozu po celé první pololetí tohoto roku a výrazně dále rostl online segment na všech trzích. V Řecku došlo v průběhu 2Q k uvolnění většiny restrikcí spojených s Covid-19 a v současné době zde společnost také provozuje své aktivity bez výraznějších omezení.  

Poměr čistého dluhu k EBITDA podle skutečných ekonomických podílů (pro-rata) klesl na úroveň 3,1x (4,0 na konci 1Q21) a je tak výrazně pod úrovní kovenantů (4,5x). Společnost potvrdila očekávané rychlé oživení po uvolnění restrikcí a s normalizací hospodaření a růstem EBITDA by měl poměr zadlužení dále rychle klesat.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.