Erste Group: Nová slovenská vláda plánuje vyšší zdanění bank

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Nová slovenská vláda plánuje podle premiéra Roberta Fica v příštím roce výrazně zvýšit zdanění bank. Peníze mají být použity na snížení deficitu veřejných financí a na sociální programy, které vláda slíbila před volbami. Bližší detaily k výši a formě tohoto zdanění nebyly zveřejněny. Bankovní daň navázaná na objem vybraných závazků již byla na Slovensku dříve zavedena a byla zrušena v průběhu roku 2020. Za prvních 9 měsíců tohoto roku dosáhl čistý zisk Erste Group na Slovensku 219 mil. EUR, což bylo přibližně 9 % z celkových konsolidovaných čísel skupiny (2,3 mld. EUR). Očekáváme, že případný dopad daně by mohl být v řádu desítek milionů EUR při očekávaném konsolidovaném zisku přesahujícím 3 mld. EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.