ČEZ: Státy EU schválily pravidla pro fungování trhu s elektřinou

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Členské státy EU schválily úpravu pravidel pro fungování trhu s elektřinou, která má za cíl zvýšit ochranu spotřebitelů, vyšší stabilitu cen elektřiny a možnost regulace cen v případě mimořádných událostí. Podle návrhu však může k regulaci cen dojít jen na omezenou dobu při splnění stanovených podmínek a vyhlášení krize na úrovni EU. Konečnou podobu úpravy nyní musí vyjednat Evropský parlament. Z pohledu ČEZu nyní nevidíme výraznější dopad na hospodaření společnosti.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.