IPO Coloseum upsáno na spodní cenové hranici a v menším objemu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

Společnost Coloseum Holding prodala v prvotním úpisu akcií (IPO) na trhu Start pražské burzy 162 200 akcií za cenu 246 Kč na akcii. Nabízené cenové rozpětí bylo 246 – 304 Kč, tedy akcie byly upsány na spodní hranici pásma. Společnost původně nabízela až 425 tis. akcií neboli 38 % firmy, ale prodaný objem 162,2 tis. akcií představuje pouze 18,8 % společnosti. Podíl zakladatele společnosti Jana Mužátka bude po úpisu 66 %. Výnos z IPO bude použit na redukci dluhu a částečně i na rozvojové plány jako otevření nových restaurací či kaváren Caffé Pascucci. Mužátko také připravuje další cesty, jak navýšit kapitál společnosti. Úpis ocenil celou společnost na 212 mil. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.