Makro: Propad předstihových ukazatelů v průmyslu na 19měsíčním minimu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za květen klesl na 52,3 bodů (54,4 b. v dubnu), což je nejnižší úroveň od října 2020 a hlubší pokles, než se očekávalo (oček. 54,1). Průmyslové firmy sice drobně zlepšily hodnocení situace u produkce, naopak u nových zakázek hodnocení kleslo třetí měsíc v řadě a je nejslabší od června 2020. Firmy si stěžují na nárůst nejistoty, které přinesla válka na Ukrajině a vysoké ceny vstupů. Na druhou stranu firmy naznačují, že se jim daří přenášet vyšší ceny vstupů na své zákazníky. Pro inflační vývoj je pozitivní, že firmy pociťují stále vysoký růst cen vstupů, ale tempo tohoto nárůstu začíná zpomalovat. Pokračující pokles indexu PMI je varovný signál pro druhou polovinu roku. Celkově hranice 50 bodů u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50) a růstu (nad 50).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.