Index CECE: Čtvrtletní úpravy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ve středu večer byly oznámeny pravidelné čtvrtletní úpravy regionálního indexu CECE. Nové váhy začnou platit od pátku 15. března, ale reálně změna vah proběhne na závěr obchodování ve čtvrtek 14. března. Z titulů obchodovaných na pražské burze se úpravy indexu CECE přímo týkají tři titulů. U akcií Colt by podobně jako předchozí kvartály mělo dojít k drobnému zvýšení počtu akcií a následně i mírnému nárůstu váhy. Z indexu budou vyřazeny akcie Photon Energy, a naopak nově do indexu budou zařazeny akcie Primoco UAV.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.