CTP: Oznámen konverzní poměr pro akciovou dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost CTP oznámila, že konverzní poměr pro akciovou dividendu byl stanoven na 51,42. To znamená, že akcionář obdrží novou akcii CTP za každých 51,42 akcií, které držel k rozhodnému dni. Poměr odpovídá podílu současné tržní ceny akcie a hotovostní finální dividendy 0,23 EUR/akcie. CTP doplnila, že akcionáři představující zhruba 74% podíl na akciovém kapitálu zvolili hotovostní dividendu, zatímco zbytek si vezme dividendu v nových akciích. Výplatní den pro hotovostní dividendu a den připsání akciové dividendy je 18. 5. 2023


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.