ČEZ začal arbitráž s Gazpromem o 1 mld. Kč za nedodání plynu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ včera informoval, že inicioval arbitráž u Mezinárodní obchodní komory proti společnosti Gazprom Export LLC za výrazně nižší než smluvní dodávky zemního plynu v r. 2022. ČEZ požaduje po Gazpromu úhradu škod ve výši 1 mld. Kč. O výsledku rozhodne tříčlenný tribunál v Ženevě. Např. v letošním roce se u ČEZu očekává čistý zisk cca 33 mld. Kč a volné cash flow 39 mld. Kč, proto při pozitivním výsledku arbitráže by šlo orientačně zhruba o 2-3% zvýšení zisku, resp. volného cash flow. Zprávu proto hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.