ČEZ: Odchod z Turecka se protahuje

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. ČEZ doposud nedokončil prodej podílu v turecké společnosti AKCEZ Enerji, přitom smlouvu o prodeji podepsal již koncem července minulého roku. Tuto společnost ČEZ vlastní prostřednictvím joint venture s tureckým partnerem AKKÖK Holding. Důvodem jsou problémy s refinancováním stávajících dluhů skupiny. Podle mluvčího ČEZu probíhá jednání o podmínkách financování s konsorciem čtyř tureckých bank a čeká se na rozhodnutí o podmínkách úvěru. Pod AKCEZ Enerji spadají dceřiné společnosti zabývající se distribucí a prodejem elektřiny a energetickými službami. ČEZ bude mít po finálním dokončení transakce v Turecku stále podíl ve společnosti Akenerji Elektrik Üretim, která se zabývá výrobou elektřiny z obnovitelných a plynových zdrojů. ČEZ se snaží odejít z Turecka již delší dobu, nicméně tento odchod se stále prodlužuje. Podmínky transakce samotného prodeje 50% podílu v AKCEZ Enerji nebyly zveřejněny, ale očekáváme, že podobně jako v Rumunsku či Bulharsku bude prodej spojen s účetními odpisy aktiv a část cash flow plynoucího z prodeje by mohla být následně distribuována akcionářům. Podíl ČEZu na zisku skupiny Akcez byl v minulém roce přibližně 860 mil. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.