CPI PG: Do polských aktiv vstoupí nový investor, z výnosu bude snížen dluh

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila, že se dohodla s investorem Sona Asset Management o jeho vstupu do portfolia polských aktiv.

Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila, že se dohodla s investorem Sona Asset Management o jeho vstupu do portfolia polských aktiv. Z oznámení vyplývá, že CPI PG prodá ve vyčleněném portfoliu podíl za 250 mil. EUR, přičemž tento výnos použije na snížení dluhu. Konkrétně jde o portfolio 11 kancelářských budov ve Varšavě a 2 retailová aktiva v Lublinu a Elblagu, které mají celkovou hodnotu přes 1 mld. EUR. Celá transakce by měla být dokončena do poloviny roku. Postup při získávání hotovosti na redukci dluhu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.