ČEZ vydává udržitelné dluhopisy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. ČEZ plánuje vydat takzvané udržitelné dluhopisy v objemu 600 mil. EUR. Jedná o 5leté dluhopisy s kuponem 2,375 % a datem emise 6. dubna. Tato výše kuponu je vázána na snižování emisí CO2; pokud by ČEZ stanovený cíl nesplnil, tak se sazba zvýší o 0,75 p. b. Podle mluvčího společnosti Ladislava Kříže je zájem o emisi veliký a pětinásobně překročil objem vydávané emise. ČEZ v poslední době není příliš aktivní na dluhopisovém trhu, což vede k poměrně rychlému poklesu zadlužení na velmi nízké úrovně. Vydáváním tohoto typu dluhopisů se společnost snaží přilákat především zahraniční institucionální investory.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.