Dr. Max: Penta oznámila výsledky za rok 2023

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

William se jako junior analytik zaměřuje na rozbor akcií a dluhopisů. Jeho hlavním úkolem je dodat klientům banky maximálně přesné informace a analýzy.Investiční skupina Penta Investments, které do své skupiny konsoliduje společnost Dr. Max, za minulý rok dosáhla čistého zisku 12,1 mld. Kč (+4,3 % r/r), a potvrdila tak, že rok 2023 byl pro ni jedním z historicky nejlepších.

Investiční skupina Penta Investments, které do své skupiny konsoliduje společnost Dr. Max, za minulý rok dosáhla čistého zisku 12,1 mld. Kč (+4,3 % r/r), a potvrdila tak, že rok 2023 byl pro ni jedním z historicky nejlepších. Dobré výsledky se promítají ze všech segmentů, který kromě lékáren Dr. Max zahrnuje i síť nemocnic Penta Hospitals, Primabanku a Privatbanku, developerské projekty Penta a společnost Fortuna. V rámci rozhovoru pro Hospodářské noviny partner Penty Václav Jirků sdělil, že se Dr. Max daří výborně a jeho hodnota může být mezi 2,5 až 3 mld. EUR. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.