O2 CR: Babiš o rušení dlouhodobých závazků v telekomunikacích a o čtvrtém mobilním operátoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dle dnešního tisku premiér Babiš uvedl, že by se rád setkal se zástupci mobilních operátorů (12.3.), aby s nimi mohl prodiskutovat jednodušší přechod zákazníků mezi operátory, jednodušší rušení dlouhodobých závazků a aktuální podmínky aukce nových kmitočtů. Babiš zmíněnými kroky chce dosáhnout snížení cen mobilních dat. Současně apeluje na to, aby do země vstoupil čtvrtý operátor prostřednictvím nadcházející aukce nových kmitočtů. Od nového operátora se očekává především zvýšení konkurenčního prostředí. Tedy mělo by se opětovně jednat o tlak na cenové prostředí. Jak jsme již dříve informovali, podobné kroky vrcholných představitelů vnímáme pro akcie O2 CR nepříznivě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.