Passerinvest Group neočekává významné výpadky z nájmu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Passerinvest Group, která vlastní kancelářské plochy v pražském BB Centru, vydala prohlášení k současné situaci a dopadu na hospodaření. V prohlášení uvádí, že přes 90 % ploch tvoří kanceláře, skladovací plochy a parkovací stání, jejichž provoz nebyl současnými opatřeními vlády dotčen. Společnost proto neočekává, že by došlo k významnému výpadku nájmů, který by mohl ohrozit plnění závazků vůči investorům. Současná situace a možná navazující recese mohou snížit ocenění nemovitostí, což by dopadlo na ukazatel LTV (loan-to-value). I tak však společnost očekává plnění stanoveného limitu. Dodáváme, že kovenanty stanovují letošní maximum LTV na 78 %, přičemž naposledy (k 30. 6. 2019) společnost vykázala 60 %. V plnění ukazatele tak vidíme rezervu. Dále doplňujeme, že většinu nájemců kancelářských ploch tvoří významné společnosti z oblasti telekomunikací, energetiky, IT a bankovnictví. Nepředpokládáme, že by tyto firmy byly v současné situaci ohroženy a že by hrozil výpadek nájmů. Prohlášení společnosti vnímáme pozitivně vzhledem k plnění závazků z dluhopisů Passerinvest 5,25/2023.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.