Makro: Deficit rozpočtu na konci července s rekordním schodkem 279 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Plnění státního rozpočtu za období leden-červenec skončilo v rekordním deficitu 279 mld. Kč (-205 mld. v červenci 2020; -10 mld. v červenci 2019). Během samotného července došlo k prohloubení schodku o 14 mld. Kč. Výdaje meziročně vzrostly o 9 % (+94 mld. Kč meziročně), a to hlavně kvůli výdajům, které vláda vydává v souvislosti s opatřeními kvůli nákaze Covid-19 (80 mld. korun). Daňové příjmy vzrostly o 5 % r/r (+32 mld. Kč meziročně), kdy celkový nárůst daňových příjmů tlumí nižší inkaso daně z příjmů fyzických osob (-27 % r/r; -20 mld.) kvůli snížení daní. Po úpravách byl letošní rozpočet opět schválen se schodkem 500 mld. korun. Vloni státní rozpočet skončil s deficitem 367 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.