ČEZ zítra zveřejní čísla za 2Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. ČEZ zítra ráno zveřejní výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Očekáváme výrazný růst na všech úrovních daný prudkým růstem ceny elektrické energie. Celkové tržby by měly být vyšší o 26 % r/r na úrovni 62 mld. Kč a EBITDA by měla vzrůst meziročně o více jak 50% na 17,7 mld. Kč. V porovnání s 1Q by pak mělo dojít k výraznému propadu EBITDA (-60 %), což je kromě obvyklé sezónnosti důsledkem několika jednorázových vlivů. ČEZ v 1Q zaúčtoval zisk 3,5 mld. z přecenění některých derivátů a 4,3 mld. Kč z prodeje emisních povolenek na posílení likvidity na pokrytí maržových požadavků energetické burzy. Tyto mimořádné zisky však budou ve zbytku roku, včetně 2Q, eliminovány a opět rozpouštěny do nákladů, což negativně ovlivní reportovaná čísla.

Pozornost investorů se bude upínat především k případné úpravě výhledu hospodaření v tomto roce. Cena elektřiny, včetně futures kontraktů na další roky, se posunula výrazně výše, než byla v květnu, kdy management naposledy upravoval výhled hospodaření, což by nahrávalo dalšímu zvýšení výhledu. Dalším sledovaným tématem pak bude vývoj předprodejů na další roky jak z pohledu průměrné realizované ceny, tak z pohledu budoucí potřeby likvidity na zajištění těchto kontraktů.

mld. KčOček. J&T 2Q 222Q 2021r/rKonsensus
Tržby62,049,226%63,3
EBITDA17,711,751%21,1
EBIT10,2-5,1-13,4
Čistý zisk7,5-7,0--
Očištěný čistý zisk7,52,9158%10,0

Zdroj: ČEZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.