Avast: Britský antimonopolní úřad dal konečné povolení fúzi

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Britský antimonopolní úřad Competition and Markets Authority (CMA) vydal konečné povolení fúzi mezi společnostmi Avast a NortonLifeLock. CMA tak potvrdila předběžný závěr, podle nějž spojení obou firem významně neohrozí míru konkurence u antivirových a bezpečnostních produktech na trhu ve Velké Británii. Připomínáme, že fúze má být oficiálně dokončena 12.9. a Avast se bude naposledy obchodovat na burze předchozí pracovní den, tj. 9. 9. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.