CSG: Vista odložila valnou hromadu, nadále při divestici preferuje CSG

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Americká společnost Vista Outdoor, která se dohodla s Czechoslovak Group (CSG) na prodeji muniční části Kinetic Group, odložila valnou hromadu plánovanou původně na červen na 2. 7.


Americká společnost Vista Outdoor, která se dohodla s Czechoslovak Group (CSG) na prodeji muniční části Kinetic Group, odložila valnou hromadu plánovanou původně na červen na 2. 7. Důvodem je nová konkurenční nabídka od nejmenované investiční společnosti, kterou management Visty obdržel. Ta by měla přesahovat 2 mld. USD, tedy těsně nad současnou nabídkou CSG. Podle Financial Times stojí za novou nabídkou JDH Capital. Mezitím představenstvo Visty odmítlo i další, vylepšenou nabídku ze strany MNC Capital, a nadále doporučuje akcionářům společnosti podpořit na valné hromadě převzetí Kineticu českou CSG. Nedávná dohoda mezi Vistou a CSG počítá se smluvním penále ve výši 47,75 mil. USD (1,1 mld. Kč) pro CSG v případě, že se Vista rozhodne smlouvu ukončit. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.