Moneta: Omezení kupní ceny za Air Bank a Home Credit ČR a SR

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Moneta včera po zavření trhu oznámila aktuální informace k probíhajícím jednáním o případné akvizici Air Bank a Home Creditu (ČR a SR). Kupní cena by neměla přesáhnout částku 18,5 mld. Kč (původně 19,75 mld. Kč) a zároveň by neměla přesáhnout 1,9násobek vlastního kapitálu akvírovaných společností. Transakce by měla být financována emisí nových akcií, instrumenty započítávanými jako dodatečný Tier 1 kapitál a hotovostí. Stávajícím akcionářům bude umožněno se zúčastnit úpisu nových akcií za tržních podmínek v době navýšení kapitálu, prodávající pak získá nové akcie za stejnou cenu, jaká byla dohodnuta v původních podmínkách transakce (78,5 Kč), a to tak, aby podíl prodávajících nepřekročil 15 % (dříve 24,48 %). Prostřednictvím nástrojů Tier 1 a Tier 2 kapitál bude uhrazeno minimálně 10 % ceny. Další změnou oproti původním podmínkám je, že prodávající může získat pouze 1 místo v dozorčí radě Monety (původně 2 místa). Jednání o hlavních parametrech transakce by měla být ukončena do 8. března, následně bude tyto podmínky management konzultovat s akcionáři a v případě podpory se o transakci bude hlasovat na řádné valné hromadě v druhé polovině dubna.

Násobek ceny k vlastnímu kapitálu na úrovni 1,9x je sice stále vyšší, než na jaké úrovni se momentálně obchoduj akcie Monety (1,5x pro rok 2019), nicméně je vzhledem k očekávaným synergiím a růstu akvírovaných společností obhajitelný. Zároveň omezení vlastnického podílu Home Creditu, respektive skupin PPF a Emma Capital, na maximálně 15 % mírní možné obavy části akcionářů z dominantního vlivu nových akcionářů na chod banky.  Změněné podmínky, které jsou předmětem současného jednání o akvizici, cílí na hlavní obavy, které akcionáři měli po oznámení transakce v říjnu minulého roku a zpráva by tak mohla být pozitivní pro akcie banky. Nicméně otázkou zůstává, do jaké míry je změna parametrů transakce již předjednána s prodávajícím, a zda tedy akvizice bude vůbec realizována.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.