Primoco: Šéf společnosti chce na hlavní trh burzy a vyšší free-float, nevylučuje listing v zahraničí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Generální ředitel a zakladatel společnosti Primoco UAV Ladislav Semetkovský uvedl pro páteční deník E15, že plánuje vstup firmy na hlavní trh pražské burzy. Mohlo by se tak stát začátkem příštího roku, přičemž podmínkou je zavedení mezinárodních účetních standardů IFRS. Další podmínku kvartálního reportování výsledků firma již splňuje. Semetkovský si od přechodu na hlavní trh burzy slibuje větší likviditu. Na rozdíl od trhu Start poptávají akcie na hlavním trhu i fondy a zahraniční investoři. Burza také doporučuje, aby free-float (podíl volně obchodovaných akcií) činil alespoň 25 %. U Primoca je tento podíl nyní 15 % a Semetkovský připouští, že by společně s druhým největším akcionářem Gabrielem Fülöppem mohli prodat balík akcií, aby free-float zvýšili. Semetkovský chce se vstupem na hlavní trhy pražské burzy akcie firmy zalistovat i na zahraniční burze, např. ve Frankfurtu. Jsme názoru, že takové rozhodnutí bude výrazně záviset na aktuálních nákladech takového listingu. Cíl výrazně zvýšit dostupnost akcií Primoca domácím i zahraničním investorům a podpořit likviditu obchodování hodnotíme pozitivně, byť se harmonogram takových kroků může ještě změnit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.