Makro: Guvernér Rusnok letos nečeká více jak dvoje zvýšení sazeb

1-minutové čtení
J&T specialistaGuvernér ČNB Jiří Rusnok v rozhovoru pro Deník N potvrdil, že domácí centrální banka bude letos zvyšovat sazby, protože česká ekonomika má za sebou období rychlejšího růstu cen. Otázkou zůstává pouze, jak rychle zvyšovat a kdy proces zvyšování začít. Guvernér Rusnok uvedl, že považuje za nejpravděpodobnější, že ČNB letos zvedne úrokové sazby nejvýše dvakrát.

Rozhovor potvrzuje naše očekávání, že první zvýšení sazeb ČNB (0,25 % => 0,50 %) přinese zasedání v srpnu (5. 8.). Pak o dalším vývoji sazeb rozhodne kurz koruny, kdy bankovní rada bude při zvyšování sazeb zohledňovat posilování koruny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.