Photon Energy zahájila nabídku akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Photon Energy, jejíž akcie se obchodují na trhu Standard Market, zahájila nabídku až 11,74 mil. kusů stávajících akcií, které představují 19,57 % základního kapitálu. Z tohoto počtu by mělo být 7 mil. akcií, které v současné době drží samotná společnost a z nichž by měl být výnos použit na další rozvoj. Dále 1,14 mil. kusů akcií by mělo být použito na financování nákupu akcií od zaměstnanců a dalších 3,6 mil. akcií pak prodávají dva největší současní akcionáři Solar Future a Solar Power to the People. Nabídka by měla být uzavřena do konce příštího týdne. Photon Energy je společnost zaměřující se na poskytování komplexních řešení v oblasti solárních elektráren.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.