Moneta bude požadovat změnu podmínek akvizice Air Bank; vykáže zisk z prodeje nesplácených úvěrů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta Money Bank včera po skončení obchodování informovala, že dokončila proces due diligence společností Air Bank a české a slovenské části Home Creditu. Na základě toho se představenstvo rozhodlo pokračovat v zamýšlené akvizici těchto společností, avšak na základě nové situace na kapitálových trzích a také zpětné vazby od akcionářů bude požadovat změnu některých podmínek transakce. Mezi ně patří budoucí správa společnosti, ocenění transakce a její financování. Po případném dojednání nových podmínek bude transakce předložena akcionářům na valné hromadě. V současné době nedokážeme posoudit, do jaké míry je za snahou o změnu podmínek také výsledek due diligence a zda by management při neúspěchu ve vyjednávání od transakce odstoupil. Vzhledem k negativní reakci, která následovala po původním oznámení akvizice, považujeme zprávu o možnosti změny podmínek minimálně z krátkodobého pohledu za pozitivní. Dodáváme, že Moneta měla zaplatit za společnosti 19,75 mld. Kč, z čehož 6,75 mld. Kč mělo být zaplaceno v hotovosti a 13 mld. Kč v nových akciích, které měly být vydány za 78,5 Kč/ks.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.